Macron > Oferta > Badania biorównoważności

 
 

Badania biorównoważności

Badanie równoważności

  • Przygotowanie lub weryfikacja protokołu badania klinicznego
  • Przygotowanie lub weryfikacja raportu końcowego
  • Weryfikacja przyczyn negatywnego dla sponsora wyniku badania
  • Weryfikacja założeń badań farmakokinetycznych w zgodności z dyrektywami FDA, EMEA, ICH
  • Weryfikacja metod bioanalitycznych oraz zakresu walidacji w zgodności z zasadami GLP oraz wymogami FDA
  • Ocena badania biorównoważności
 

 

Macron