Macron > Oferta > Badanie czytelności ulotki

 
 

Badanie czytelności ulotki

Usługa

Każdy projekt jest inny, jednakże najczęściej ma następujący przebieg:

Podstawowa usługa

 1. Wstępna konsultacja
 2. Ocena tekstu oraz projektu ulotki, propozycja zmian (do 4 h)
 3. Opracowanie kwestionariusza
 4. Badanie pilotażowe
 5. I etap badania
 6. II etap badania
 7. Raport końcowy (wersja elektroniczna)

Dodatkowo oferujemy:

 1. Porównanie tekstu ulotki z ChPL
 2. Przeformatowanie zgodnie z QRD template
 3. Przygotowanie ulotki od podstaw lub naniesienie na niej istotnych zmian uwzględniając zrozumiałość tekstu w aspekcie zastosowanej terminologii, długości zdań, interpunkcji, formatu i stylu, zastosowanej czcionki, parametrów papieru, itp.

Poufność

Uczestnicy badania oraz osoby przeprowadzające wywiad podpisują zobowiązanie do zachowania poufności.

Termin wykonania badania

Do chwili obecnej zawsze dotrzymywaliśmy terminu ustalonego uprzednio z klientem. Niektóre projekty zostały ukończone już po 4 tygodniach. Jednakże najczęściej czas konieczny na przeprowadzenie badania czytelności ulotki wynosi  do 2 miesięcy.

Język

Raport końcowy wraz z załącznikami może zostać przygotowany w j. polskim i (lub) j. angielskim.

Pomostowanie i analiza portfolio

Przygotowujemy:

 1. analizę portfolio
 2. uzasadnienie braku raportu – raport pomostujący
 

 

Macron