Macron > Oferta > Pharmacovigilance i Safety

 
 

Pharmacovigilance i Safety


Nasza oferta obejmuje:

 • Całościową opiekę nad produktami leczniczymi lub
 • Realizację wyznaczonych przez podmiot odpowiedzialny zadań, np:
  • Przygotowanie PSMF dostosowanego do profilu firmy
  • Przygotowanie procedur systemowych (SOP) dostosowanych do potrzeb firmy
  • Medyczną ocenę przypadków działań niepożądanych, ich kwalifikację oraz kodowanie z użyciem terminologii MedDRA
  • Przygotowywanie Okresowych Raportów o Bezpieczeństwie (PSUR) wraz z Raportami Eksperta (jeżeli konieczne)
  • Cotygodniowe przeglądy polskiego oraz zagranicznego piśmiennictwa wraz z generowaniem raportów z przeglądów
  • Rejestrację firmy w bazie EudraVigilance (EVMPD)
  • Rejestrację produktów leczniczych w bazie XEVMPD
  • Elektroniczne raportowanie poprzez aplikację EVWEB lub bramkę firmy
  • Zapewnienie osoby odpowiedzialnej za monitorowanie działań niepożądanych (QPPV)
  • Szkolenia lub pomoc w opracowaniu materiałów szkoleniowych dla Przedstawicieli Medycznych oraz Farmaceutycznych
  • Przygotowanie RMP
 • usługę Osoby do kontaktu tzw. "Local Contact Person for Pharmacovigilance" (Polska, kraje UE, kraje bałtyckie, Rosja, kraje Wspólnoty Niepodległych Państw: AZ< BY, KZ, KG, MD, TJ, UZ, UA, TM)  
 • usługę Osoby odpowiedzialnej tzw. "Responsible Person for Eudravigilance"
 • EUQPPV

 


 

 

Macron