Macron > Oferta > Rejestracja i prowadzenie badań klinicznych

 
 

Rejestracja i prowadzenie badań klinicznych


Przygotowanie i złożenie dokumentów do Komisji Bioetycznych oraz CEBK zgodnie z polskimi wymogami:

1. opracowanie wniosku w języku polskim oraz w języku angielskim

2. ustalenie listy dokumentów, które powinny zostać złożone

3. modyfikacja dokumentów do wymogów polskiego prawa

4. kompilacja dossier rejestracyjnego

5. kontakt z Komisjami Bioetycznymi i CEBK

6. tłumaczenie i/lub korekta dokumentów

7. odpowiedzi na pytania 

Prowadzenie badania klinicznego

Opracowanie dokumentacji do badania klinicznego
 

 

Macron