Macron > Polityka Jakości

 
 

Polityka Jakości

Właściciele i pracownicy firmy Macron zobowiązują się do spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, wymagań prawnych oraz realizacji przyjętych w Polityce Jakości celów a także ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

Macron